Общественo-обслужващи сгради

Автомивка

Автомивка Примекс

Спортна зала в СОУ ''Йоан Екзарх Български''

Обектът е решен в два обема-многофункционална спортна зала(размерите са съобразени с изискуемите площи на спортно поле за тенис, волейбол и баскетбол) и топла връзка, през която се преминава в съществуващата сграда на училището. Спортната зала се реализира със сглобяема метална конструкция и външни ограждащи равнини с панели от минерална вата(100...

ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР за ХРАНИТЕЛНИ и ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ - Bulmag

Ситуация - Обектът се намира на входа на гр.Шумен,на ул.Ришки проход до Шуменското езеро.Програма - Сграда с комбинирана функция-склад с кухненски блок за обслужване и зареждане на магазините от веригата и административна част.Разтоварището е ситуирано в задния двор на склада,което не пречи на визията на обекта и интензивното движение по една от ...

СТРОИТЕЛЕН ХИПЕРМАРКЕТ ''TeMax''

Ситуация - Магазинът за строителни материали и обзавеждане се намира на ул.Ришки прпоход,на входа на гр.Шумен.Програма - компактен,модерен магазин за строителни материали със складова зона.За нуждите на фирмата,част от обема на магазина се обособи в администрация с пейзажен тип офиси.За комфортното обслужване на посетителите,във входн...

Съдебна палата Шумен

НАДСТРОЯВАНЕ,ПРЕУСТРОЙСТВО и РЕМОНТ на СЪДЕБНА ПАЛАТА гр.ШуменСитуация - Обектът се намира в централната част на гр.Шумен и е една от важните обществени сгради в града.Същата има завидни архитектурни качества и детайли,които се запазват и се доразвиват в пристройките и в надстройката.Програма – изцяло ново пристрояване на съдебни зали иoфи...

 
Назад | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Напред
Общо страници: 5