Градоустройство

Паметник на Тодор Колев

Паметник на Тодор Колев в Парк - Градска градина гр.Шумен.Локацията е в близост до главната алея в парка и съществуващите паметник на НАТО и Паметник на репресираните.Концепцията на проекта е базирана на идеята за създаване на вечна сцена за изява на актьора Тодор Колев в родния му град. Конкретното място е свързано със зората на...

Реклама на Стройкомплект

В проектът е предложено рекламно решение в три броя равнини под 120°. Същите са от винил и съдържат логото на фирмата. Колоритното решение е черен текст върху жълт фон. От особенно важно значение е съдържащата се в различните равнини червена стрелка, насочваща към локацията на фирмата. Рекламните повърхнини са дигнати на височина 4.2...

Проект: Община Шумен – Рехабилитация на ул.”Хр.Ботев”, на централна градска пешеходна зона и градска градина в Шумен

Лот 2 - Рехабилитация на централна градска пешеходна зона в частта м/у площад “Кристал”и площад “България”Ситуация Проектът обхваща бул.”Славянски” в частта от Руски паметник до площад „Кристал”.ПрограмаПри реализирането на проекта се:Подобри функционирането на зоната-създаде се велоалея извън масовия пешеходен поток ;Подобри качеството на арх...

ПУП – ПРЗ

Ситуация Границите на разработката са действащата в момента строителна граница на града-ул.„Цв.Кънчева” и ул.„Червена роза”,терена на Шуменския Университет,ул.„Университетска” и т.н.„Дълбок път”.Програма Урегулиране на възстановени имоти; Създаване на улична мрежа;Отреждане на имотите за необходимите функции;Осигуряване на съответнот...

ПУП – Индустриален парк

Ситуация - Теренът,отреден за индустриалния парк е разположен в североизточната част на землището на гр.Шумен.Програма - За територията,според ОУП,се предвиждат 4 вида устройствени зони:- Промишлено-производствена зона;- Смесена,обслужващо-производствена зона;- Предимно промишлена зона с обслужващи дейности;- Смесена,складови и обслужващи ...