Проект: Община Шумен – Рехабилитация на ул.”Хр.Ботев”, на централна градска пешеходна зона и градска градина в Шумен

Лот 2 - Рехабилитация на централна градска пешеходна зона в частта м/у площад “Кристал”и площад “България”

Ситуация Проектът обхваща бул.”Славянски” в частта от Руски паметник до площад „Кристал”.

Програма При реализирането на проекта се:
Подобри функционирането на зоната-създаде се велоалея извън масовия пешеходен поток ;
Подобри качеството на архитектурната среда-оформиха се няколко „пиацети”по надлъжната ос на булеварда,които предлагат места за социални контакти;
Обогати средата с нови форми и материали-цветен асфалт и цветни бетонови блокчета,склуптори на шуменски художници;
Осигури достъпност на средата за хора с увреждания-чрез изравняване нивото на платното и прилежащите тротоари;
Осигури оригиналност и атрактивност на града.

Реализация – 2010-2011 год.

Възложител и инвеститор: Община Шумен,по европейска програма за териториално развитие