За нас

"Архитим" е основана през месец март 2004 год. с цел разширяване на дейността по проектиране на сгради и съоръжения,интериорен дизайн и консултантска дейност в областта на строителството, архитектурата и градоустройственото планиране.

Водещ проектант – архитект Валери Колев.

По проекти на фирмата са реализирани редица обществени, жилищни и промишлени сгради в екип с инженери, технолози и строители.


Референтни обекти, построени по проекти на арх. Колев:

 • Посетителски център към "Паметник 1300 год.България"
 • Детско селище SOS "Киндердорф" - с.Дрен в колектив на ”Квадра архитект”ООД
 • Жилищна кооперация "Липа"-кв.Лозенец,София
 • Мандра в с.Крива река
 • Офис-сграда "Херти" LTD
 • Надстройка и пристройка – Съдебна палата - Шумен
 • Гуми - център "Примекс" - Шумен,с филиали във Варна,Добрич и София
 • Търговски магазини "Трънчев" с Логистичен център
 • Благоустрояване централна градска част на Шумен
 • Подробен устройствен план на Индустриален парк-Шумен.

Конкурси и награди:

 • Първа награда - Детско селище SOS "Киндердорф" - с.Дрен, Обаст София с колектив
 • Втора награда – музикален център "Панчо Владигеров" - гр.Шумен
 • Трета награда – пешеходна зона в гр.Ямбов в колектив
 • Наградата на Шумен за архитектура – 2005 год. Гуми-център "Примекс"-Шумен