Реклама на Стройкомплект

В проектът е предложено рекламно решение в три броя равнини под 120°. Същите са от винил и съдържат логото на фирмата. Колоритното решение е черен текст върху жълт фон. От особенно важно значение е съдържащата се в различните равнини червена стрелка, насочваща към локацията на фирмата. Рекламните повърхнини са дигнати на височина 4.20м. от ниво терен с цел да се осигури безпрепятствена видимост от колите и камионите по кръга.