СТРОИТЕЛЕН ХИПЕРМАРКЕТ ''TeMax''

Ситуация - Магазинът за строителни материали и обзавеждане се намира на ул."Ришки прпоход",на входа на гр.Шумен.

Програма - компактен,модерен магазин за строителни материали със складова зона.За нуждите на фирмата,част от обема на магазина се обособи в администрация с пейзажен тип офиси.За комфортното обслужване на посетителите,във входното пространство е ситуирано кафене.

Застроена площ - 3490 кв.м.

Разгъната застроена площ - 3670 кв.м.

Реализация - 2008-2009 год.

Възложител и инвеститор - "Ай-Ти"ЕООД