Съдебна палата Шумен

НАДСТРОЯВАНЕ,ПРЕУСТРОЙСТВО и РЕМОНТ на СЪДЕБНА ПАЛАТА гр.Шумен

Ситуация - Обектът се намира в централната част на гр.Шумен и е една от важните обществени сгради в града.Същата има завидни архитектурни качества и детайли,които се запазват и се доразвиват в пристройките и в надстройката.

Програма – изцяло ново пристрояване на съдебни зали и oфиси/над съществуващи тераси/,както и подмяна на съществуващата дървена покривна конструкция с дървено-метална,осигурявайки пълно усвояване на подпокривното пространство.

Обща застроена,доп.площ – 1041,25 кв.м.

Peализация - 2004 – 2006 год.

Възложител – Министерство на правосъдието
Файлове