Спортна зала в СОУ ''Йоан Екзарх Български''

Обектът е решен в два обема- многофункционална спортна зала(размерите са съобразени с изискуемите площи на спортно поле за тенис, волейбол и баскетбол) и топла връзка, през която се преминава в съществуващата сграда на училището. Спортната зала се реализира със сглобяема метална конструкция и външни ограждащи равнини с панели от минерална вата(100 мм) и поликарбонатни плоскости(40 мм). Топлата връзка е монолитна и осигурява функционално необходимите помещения за хигиенни нужди(съблекални момчета и момичета), както и техническо помещение на подземно ниво. На нивото на спортната зала е предвиден санитарен възел за посетители, оразмерен и за хора с увреждания, склад за инвентар. Залата е отделена от останалата част от новата постройка(топла връзка) чрез тухлен зид "Винербергер". В тази част на ниво +3.15 м. е сепариран боксов ринг. Залата разполага с капацитет от 70 седящи места. Планировката на сградата е съобразена с действащите пожарни,хигиенни и архитектурни норми за осигуряване на качествено обитаване на среда и достъп за хора в неравностойно положение чрез външна рампа към главния вход.
ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ:
ЗП Спортна зала - 800 кв.м.
ЗП Топла връзка - 74 кв.м.
ОБЩО ЗП - 874 кв.м.
ОБЩО РЗП(спортна зала + топла връзка)- 1022 кв.м.