ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР за ХРАНИТЕЛНИ и ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ - Bulmag

Ситуация - Обектът се намира на входа на гр.Шумен,на ул."Ришки проход" до Шуменското езеро.

Програма - Сграда с комбинирана функция-склад с кухненски блок за обслужване и зареждане на магазините от веригата и административна част.Разтоварището е ситуирано в задния двор на склада,което не пречи на визията на обекта и интензивното движение по една от транспортните артерии на града.

Застроена площ - 1640 кв.м.

Разгъната застроена площ - 2540 кв.м.

Реализация - 2010 год.

Възложител и инвеститор - Юрий Трънчев