Общественo-обслужващи сгради

Лекарски кабинети и аптека

Ситуация - Сградата за комплексна доболнична помощ и аптека се намира в т.н. централна част на кв.Тракияв гр.Шумен. Макар и малка, тя удовлетворява изцяло съвременните изисквания за медицинско обслужване на жителите на квартала.Програма – лекарски кабинети с манипулационна и аптека с необходимите й складови помещения.Застроена ...

 
Назад | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Общо страници: 5