Лекарски кабинети и аптека

Ситуация - Сградата за комплексна доболнична помощ и аптека се намира в т.н. централна част на кв."Тракия"в гр.Шумен. Макар и малка, тя удовлетворява изцяло съвременните изисквания за медицинско обслужване на жителите на квартала.

Програма – лекарски кабинети с манипулационна и аптека с необходимите й складови помещения.

Застроена площ – 220 кв.м.

Реализация – 2009 год.

Възложител и инвеститор: М.Иванов