Производствено-складова база и логистичен център, НЕС Инвест, гр. Шумен

Ситуация - Обектът е разположен в индустриалната зона на гр. Шумен, на бул. Мадара, непосредствено до съществуващият склад на SUNSYSTEM.

Програма - Проектът предполага проектирането на производствено-складова база и логистичен център в съвременен стил. Тъй като една от основните функции на сградата ще е товаро-разтоварна дейност, проектът е съобразен с нормите за дадената дейност. В проекта е включено и пълно планиране на работната система, а именно разделение по смени и брой персонал спрямо функциите на пространството. Сградата е разпределена на 5 зони - Складова; Административна (логистика); Проектантска (офис пространство); Зона за отдих (кантина) и Парко Зона (товарно-разтоварна дейност).

В проекта са внимателно предвидени паркоместата както за превозните средства извършващи товарно-разтоварна дейност, така и за персонала. Фасадата разположена срещу паркоместата за тежкотоварни превозни средства разполага с товарно-разтоварни шлюзове, както и със зона за акумулаторно зареждане на тракове и палетни колички.

Важна част от дизайна на сградата е атриумното пространство минаващо през трите нива на сградата. По този начин се създава ясна ориентация на обитателите на сградата, вкарва се естествена светлина във всички нива на сградата, осигурява се естествена вентилация през летния период чрез отвор на покрива и създава димен буфер в случай на пожар.

Средното ниво на сградата осигурява съвременни пространства за работа и общуване на проектантите в т.н. ''отворени офиси''. Етажът постига ефектът на отворен план чрез използването единствено на стъклени плоскости за разделение и обособяване на зони.

На последното ниво от сградата са разположени обучителният център, както и заведението за хранене и зоната за отдих на персонала.

Застроена площ - 5 946 кв.м.

Разгъната застроена площ - 7 650

Клиент - ''НЕС Инвест''