Многофамилна жилищна сграда, гр. Шумен

Ситуация - Обектът е ситуиран на ул. ''Д-р Петър Берон'' в близост до
III-то Основно Училище, в гр. Шумен. Кварталът е с преобладаващо жилищно застрояване, но в близост могат да се намерят търговски обекти и обществени сгради.

Програма - Заданието на проекта е да се проектира жилищна сграда на четири етажа, като подземният етаж е стриктно обособен за гаражи, паркоместа и изби. При реализиране на проекта са изградени общо:

Ниво -1:
- 6 броя гаражи
- 9 броя паркоместа
- 15 броя изби

Ниво 0:
- 5 броя апартамента
- 4 броя самостоятелни дворове
- Централен вход към сградата

Ниво 1:
- 5 броя апартаменти

Ниво 2:
- 5 броя апартаменти

Всеки етаж разполага с 3 броя двустайни апартаменти и 2 броя едностайни апартаменти. В разпределението на апартаментите се наблюдава отворен план при всекидневната, трапезарията и кухнята. При приземният етаж, четири от апартаментите разполагат със собствен двор.

Застроена площ - 327.10 кв.м.

Разгъната застроена площ - 1099,70 кв.м.

Реализация - 2019г.

Клиент - ''Гранд Билдстрой'' ЕООД