Офис сграда в гр. Варна

Ситуация - Обектът е ситуиран на ъгъла на ул. Караагач и ул. Д-р Басанович, заемайки централна позиция из между преобладаващите жилищни сгради, близо до центъра на гр. Варна. Позицията на сградата е ключова поради оформеният остров от ниско застрояване, заобиколен от преобладаващите високи жилищни блокове и визуално създава усещането за пиаца, предпоставяйки минувачите да активират пешеходното пространство около сградата.

Програма - Сграда с преобладаваща обществено-обслужваща функция, като целта е да се създадат офис помещения на приземният етаж и складови помещения на подземният етаж. При приземния етаж са създадени три отделни офиса, информационно бюро, непосредствено срещу главният вход, чакалня, тоалетна за посетители и отворено стълбище към подземният етаж. Фоайето е отворено, създаващо усещане за пространство, позволявайки повече светлина и въздух в частта от сградата достъпна за посетители.

Застроена площ - 183.27 кв.м

Разгъната застроена площ - 409.54 кв.м