Двор на Кирилицата в Комплекс

Д В О Р на К И Р И Л И Ц А Т А – гр.Плиска

Ситуация – Това уникално за България място се намира в гр.Плиска,на един от входовете на града.

Програма – по идея на инвеститора - Карен Алексанян,като част от ваканционния комплекс се обособи двор в духа на Старопрестолна Плиска.В него са разположени светините на България - братята Кирил и Методи - създателите на буквите,Цар Борис – владетеля,наложил писмеността,и реализираните триизмерни букви,изработени от арменски камък и от арменски майстори.

Застроена площ – 310 кв.м.