Фасада на сграда ''My Time''

На сградата е направен ремонт и префасадиране с еталбонд.
Сградата е с РЗП 130кв.м.
Функцията е финансово обслужване на гражданите с цел комплексно плащане на задължения към експлоатационни дружества и др.подобни.