Магазин за хранителни стоки ''Bulmag''

Проектът е предвижда необходимото преустройство на съществуващ търговски комплекс, ситуиран в гр.Шумен. Хранителният магазин "Трънчев" ще обхване повече територия във вътрешността на сградата. Другите търговски обекти се изместват в източната част. Обособяват се три търговски обекта със самостоятелни складови и санитарни помещения и аптека. Извършва се префасадиране на северната фасада(бул"Мадара"), в зоната на новите търговски помещения, след като се премахнат ограждащите зидове на съществуващата механа-ресторант. Новата фасада се измества към вътрешността на сградата, като по този начин се осигурява пешеходна алея пред търговските обекти.
Преустройството е с РЗП 1506кв.м.