Склад за гуми ''ПРИМЕКС''

Основната носеща конструкция на складовете се запазва и се сменят фасадните панели с цел осигуряване на пожарните норми и изисквания.
Складовете са разделени на отделни сектори.
Складовете са с общо РЗП 9470кв.м.