Офис сграда '''Селана''

Офис – сграда на „Селана”ЕООД

Ситуация – Офис-сградата на фирма „Селана” се намира в центъра на гр.Шумен,до сградата на ОКС,в близост до преустроеният магазин „Валентина”-настоящ магазин „Темпо”.

Програма – осигуряване на модерен фронт офис с конферентна зала, допълнителни офиси за нуждите на фирмата, място за отмора и пушене с големи тераси на последно ниво.

Застроена площ – 96 кв.м.

Разгъната застроена площ – 258 кв.м.

Реализация – 2007-2009 год.

Възложител и инвеститор: „Селана”ЕООД