Жилищна сграда с магазини,кв.165,гр.Шумен

Жилищна сграда с магазини
кв.165,гр.Шумен

Ситуация – Сградата се намира на ъгъла на ул.”Цар Иван Александър” и ул.”Панайот Волов” в близост до площад „Кристал” в гр.Шумен.

Програма – подземен паркинг,магазини,4 етажа жилища. Обвързването между ул.”П.Волов” и ул.”Цар Ив.Александър” е не само теренно,а и функционално. Проектът предлага създаването на търговски пасаж /базар/ с пешеходен преход между двете улици. По този начин се осигуряват търговски площи и в дълбочина на имота,а не само по фасадите.

Разгъната застроена площ – 2500 кв.м.

Реализация – 2007 год.

Възложител – ЖСП „Стил”