Тента

Ситуация - Обектът се намира на пътя Варна-София, в района на гр.Търговище.

Програма – осигуряване на стабилно и красиво покритие на пространството пред хотел „Руски цар”.
Обособени са 4 бр.модули тип”гъба”от метална конструкция и винилово покритие.

Реализация - 2007 год.

Покрита площ – 112 кв.м.