Централна сграда на ''ПРИМЕКС'' - гр. София

Ситуация – Комплексът за цялостно обслужване на леки и тежки моторни превозни средства Гуми-център "Примекс" се намира на бул."Ботевградско шосе” в София.

Програма – реконструкция и модернизация на съществуващи ремонтно хале и двуетажна административна сграда.Ново-построена пристройка към ремонтното хале за шоурум. Новопостроена пристройка към съществуващ склад.

Застроена площ – 4608 кв.м.

Разгъната застроена площ – 5463 кв.м.

Реализация – 2011 год.

Възложител и инвеститор: „Примекс”ЕООД-Георги Крумов