Офис – сграда на

Ситуация – Офис-сградата на фирма "Херти" се намира в близост до хотел "Шумен" на площад "Оборище" в гр.Шумен.

Програма – пълна реконструкция на двуетажна сграда от началото на ХХ-ти век.За нуждите на фирмата се усвои и подпокривното пространство чрез стъклен "надзид" и меден покрив.

Застроена площ – 225 кв.м.

Разгъната застроена площ – 680 кв.м.

Реализация – 2000-2002 год.

Възложител и инвеститор: „Херти”LTD